Mindfulness en NARM
   Je aandacht op iets richten is te    vergelijken met een zaklantaarn    waarmee je in het donker schijnt:    alleen dat waar de lichtbundel op    valt, kun je zien;    waar je aandacht zich op richt,    daar ben je je van bewust.   Stap één is je bewust te worden waar jou aandacht zich op richt. Mensen die veel spanning ervaren zijn zich vaak overmatig bewust van wat ze denken. En ze zijn zich vaak slecht bewust van hun lichaam of ze ervaren in hun lichaam vooral pijn, spanning en ongemak. Stap twee is leren hoe je je aandacht kunt richten. Stap drie is om je aandacht te leren richten op wat je letterlijk voelt of ervaart in je lichaam. Bij Mindfulness is het belangrijk je bewust te zijn wat je ervaart. Die aandacht meer te verdiepen. Zonder oordeel daarover. Zonder veel aandacht te geven aan wat je daarover denkt. Ervaren zonder commentaar. Ph.D. Marjorie Schuman, klinisch psycholoog en Psychoanalyst heeft daar een prachtig boek over geschreven. Zowel door gebruik te maken van de Ademtherapie, de HeartMath, Mindfulness en L-MBT leer je om meer waardering te hebben voor je lichamelijke reacties. Je zult merken dat dit een verrijking is voor je ontwikkeling zodat je anders met je problemen leert om te gaan. Dr. L. Heller, traumaspecialist en psychotherapeut, en psycho-analyticus dr. A. LaPierre zijn de grondleggers van het Neuro-Affective-Relational-Model (NARM),  een lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie. Het is gericht op het herstel van ons vermogen ons te verbinden met andere mensen en tegelijk contact te hebben met ons eigen gevoelsleven en onze verlangens. Zij beschrijven deze methodiek in hun boek Healing Developmental Trauma. Zij wijzen op het groot belang je bewust te zijn van lichamelijke signalen en deze te gebruiken in je therapieproces. Zij noemen dat Somatic Mindfulness: Het bewust (leren) ervaren van je lichamelijke signalen zonder die gelijk te veroordelen of er commentaar op te hebben. Ze ruimte en aandacht geven. Dat is een belangrijke stap op weg naar het verwerken van trauma’s. Wil je meer lezen over Mentaliseren Bevorderende Therapie? Wil je meer lezen over Schematherapie van Young?
neuroaffective relational model, Mindfulnes, NARM, Somatische mindfulnes, Heller, trauma Healing Developmental Trauma NARM Praktijk Kinova te Havelte           Van Helomaweg 3a  Havelte           Tel 06 156 013 45           KvK 08219652