Mindfulness en NARM
Je aandacht op iets richten is te vergelijken met een zaklantaarn waarmee je in het donker schijnt: alleen dat waar de lichtbundel op valt, kun je zien; waar je aandacht zich op richt, daar ben je je van bewust.   Stap één is je bewust te worden waar jou aandacht zich op richt. Mensen die veel spanning ervaren richten hun aandacht vaak overmatig op wat ze denken en wat er om hen heen gebeurd. En ze zijn zich vaak slecht bewust van hun lichaam of ze ervaren vooral pijn, spanning en ongemak. Stap twee is leren hoe je je aandacht kunt richten op je lichaam. Stap drie is om er je aandacht op te blijven richten. Op wat je letterlijk ervaart in je lichaam van je lichaam. Bij Mindfulness is het belangrijk je bewust te zijn wat je ervaart. Die aandacht meer te leren verdiepen. Zonder oordeel daarover. Zonder veel aandacht te geven aan wat je daarbij denkt. Ervaren zonder commentaar. Door gebruik te maken van Ademtherapie, HeartMath, Mindfulness en MBT leer je meer waardering te krijgen voor je lichamelijke reacties. Leren om met aandacht naar je lichaam te luisteren. Dit is een verrijking voor je ontwikkeling. Dr. L. Heller, traumaspecialist en psychotherapeut, en psychoanalyticus dr. A. LaPierre zijn de grondleggers van het Neuro-Affective-Relational-Model (NARM), een lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie. Het is gericht op het herstel van ons vermogen ons te verbinden met andere mensen en tegelijk contact te hebben met ons eigen gevoelsleven en onze verlangens. Zij beschrijven deze methodiek in hun boek Healing Developmental Trauma. Zij wijzen op het groot belang je bewust te zijn van lichamelijke signalen en je overlevingsstijl. Zij noemen dat Somatic Mindfulness: Het bewust (leren) ervaren van je lichamelijke signalen zonder die gelijk te veroordelen of er commentaar op te hebben. Ze ruimte en aandacht geven. Dat is een belangrijke stap op weg naar het verwerken van trauma’s. Wil je meer lezen over Mentaliseren Bevorderende Therapie? Wil je meer lezen over Schematherapie van Young?
neuroaffective relational model, Mindfulnes, NARM, Somatische mindfulnes, Heller, trauma Healing Developmental Trauma NARM
Praktijk Kinova te Steenwijk			Oostermeentherand 2c  8332JZ  Steenwijk        Tel 06 156 013 45           KvK 08219652