Wie is Harold Tigchelaar? 
Hij is sinds 2010 werkzaam in de praktijk Kinova te Havelte. Daarnaast geeft hij behandelingen aan mensen met complexe problemen binnen de Specialistische GGZ, hij is BIG geregistreerd. Door de jaren heen heeft hij de nodige opleidingen gevolgd en trainingen gedaan. De laatste jaren heeft hij zich gekwalificeerd in het werken met HeartMath®, Mindfulness (MBCT). Hij is opgeleid in Schematherapie Basis  & Gevorderden door drs. R. v.d. Wijngaart. Daarna heeft hij een jaar individuele supervisie gevolgd bij schematherapeut en supervisor drs. E. Luijendijk. Verder heeft hij de 3-jarige Post-HBO opleiding Adem- en Ontspanningstherapie Methode Van Dixhoorn met enthousiasme gevolgd. Bij Drs Manon Grijzen volgde hij de training Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT), Deel I. Bij klinisch psycholoog drs Jaap Spaans volgde hij de cursus Lichaamsgericht mentaliseren bevorderende therapie (LMBT). Hij is certificeerd Brainspotting Therapeut (3e fase). De laatste fase is hij getraind door Dr. David Grand zelf. Interessant vond hij de aanvulling hierop van ReAttach, gegeven door orthopedagoge drs. Paula Weerkamp. Hij is gecertificeerd NARM therapeut, een twee jarige opleiding die door psychotherapeut dr. L. Heller werd gegeven. Hij volgde met succes de opleiding Hoogsensitiviteit voor professionals”, gegeven door klinisch psychologe en hoogleraar E. Van Hoof. Veel heeft hij geleerd van drie modules van de Masgutova methode (MNRI). Deze behandelvormen werken complementair en geven hem nieuwe behandelmogelijkheden. Hij mediteert al meer dan vijfenveertig jaar en Aikdio beoefende hij meer dan vijfendertig jaar. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is meer dan 25 jaar werkzaam als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (HBO) met Voortgezette Opleiding (Post-HBO). Hij werkt kortdurend als het kan, langer durend waar nodig. Centraal staat de Ademtherapie als ingang voor de therapie. Door zijn eigen praktijk kan hij zich verder ontwikkelen. Hij blijft zoeken naar nieuwe behandelmethodieken. Zien hoe mensen zich door de behandeling verder kunnen ontwikkelen, geeft hem heel veel plezier. Ki-nova Ki komt uit het Japans en betekent 'levensenergie'. Kinova staat voor vernieuwde levensenergie. Weer een nieuwe beweging durven en/of leren maken in je leven waardoor hoofd en hart meer in balans komen.   Ervaring In de loop der jaren heeft hij veel ervaring opgedaan met de veelheid aan problemen die mensen in hun leven kunnen tegenkomen en de daarbij behorende klachten. Al die jaren voert hij intakegesprekken en stelt behandel indicaties vast. Hij is goed bekend met de DSM. Eveneens heeft hij ruime ervaring met verplichte daderbehandeling in samenwerking met Justitie. Enkele jaren heeft hij  een lichaamsgerichte therapiegroep gegeven binnen de GGZ. Hij is ruim 25 jaar actief geweest in de crisisdienst van de GGZ. Van 1992 t/m 2009 is hij teamleider geweest van het team Volwassenzorg van het regioteam Steenwijk van Dimence. Recente trainingen: In mei 2017 heeft hij de vierdaagse basismodule, Dynamic & Postural Reflex Integration (DPRI) van de MNRI opleiding afgerond. In november 2017 heeft hij nog twee modules van de MNRI gevolgd, te weten Tactilie Integration en Reflex Integration and PTSD Recovery. MNRI staat voor Masgutova Neurosensomotorische Reflex IntegratieSM. Deze methodiek werkt met eenvoudige bewegingsoefeningen op onze primaire reflexen, om ze te stimuleren en (weer) te laten integreren in je bewegingspatroon. Het is goed in te zetten bij behandeling van trauma’s. Zie voor meer informatie op www.masgutovamethode.nl. In juni 2018 heeft hij de basistraining Mentaliseren  Bevorderende Therapie Deel I gevolgd (MBT). In september 2018 volgt hij de basiscursus Craniosacraaltherapie bij Etienne Peirsman.
Praktijk Kinova Harold Tigchelaar Havelte Steenwjik Meppel Zwolle Heerenveen Mentaliseren Lichaamsgericht Ademtherapie Dixhoorn Schematherapie NARM Hoogsensitief HSP Brainspotting MBT ReAttach MNRI Praktijk Kinova te Havelte           Van Helomaweg 3a  Havelte           Tel 06 156 013 45           KvK 08219652