Mentaliseren Bevorderende Therapie, MBT
We veronderstellen van alles over de ander en de wereld om ons heen. Over hoe iemands binnenwereld eruit ziet. Of waarom iemand iets doet. Ook heb je beelden en gevoelens hoe je zelf bent en doet. We staan er niet vaak bij stil of die beelden en overtuigingen eigenlijk wel kloppen. Je handelt er vaak gewoon naar. Behalve als er problemen zijn, dan probeer je vaak na te gaan wat er gebeurt. Wat er in jezelf gebeurt en wat in de ander. Je wilt helder hebben waarom het gaat zoals het gaat. Dat helder krijgen, noemen we bewust mentaliseren. Je krijgt veronderstellingen mee uit je jonge jaren. Die zullen in je latere leven vast niet meer allemaal kloppen. Daardoor kun je spanningen ervaren met mensen, waar je eigenlijk helemaal geen spanning mee wilt hebben. In therapie word je uitgenodigd om bewust te mentaliseren over de situatie waar je problemen mee hebt. En opnieuw onderzoeken wat er in jou omgaat maar ook in de ander. Als je beter zicht hebt, beter begrijpt wat er gebeurt, helpt dat je om je problemen op te lossen. Ook leer je om bewust te blijven mentaliseren, al gaat de stress omhoog. In therapie bevorder je zo je vermogen om te mentaliseren. En dat helpt, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Wil je meer lezen over Schematherapie van Young? Wil je meer lezen over Mindfulness en NARM?
Praktijk Kinova te Havelte           Van Helomaweg 3a  Havelte           Tel 06 156 013 45           KvK 08219652